Сторінка соціального педагога

Працівники соціально служби школи:

- дотримуються педагогічної етики, поважають гідність учнів, педагогічних працівників, батьків, захищають їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- будують свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;

- пропагують здоровий спосіб життя, підвищують рівень психологічних знань педагогічних працівників і батьків або осіб, які їх замінюють;

- зберігають професійну таємницю, не поширюють відомості, отримані в процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди учню, педагогічному працівнику, батькам чи їх оточенню;

- постійно підвищують свій професійний рівень;

- знають програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку учнів, педагогічних працівників, батьків, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрями і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.

ЗАДАЧІ СОЦІАЛЬНО СЛУЖБИ

Визначення напрямів та необхідних умов індивідуального розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу і всього закладу в цілому;

Робота над реалізацією принципів гуманістичного навчання, особистісно-орієнтованої освіти, допомога учням в адаптації під час переходу з однієї вікової групи в іншу;

Забезпечення адекватного рівня психологічної компетентності всіх учасників освітнього процесу;

Проведення лекцій та виховних годин для учнів, тренінгових, ігрових занять, виступів на батьківських зборах, організація роботи постійнодіючого консультпункту для батьків;

З метою покращення роботи з девіантними підлітками працювати з вчителями з вивчення цієї проблеми, організувати індивідуальну роботу з учнями “групи ризику”;

Формування у підлітків потреби в самопізнанні та самореалізації;

Проведення профорієнтаційної роботи серед учнів і батьків 9 – 11 класів;

Проведення роботи з обдарованими учнями та їх батьками;

Засобами самоосвіти підвищувати свій професійний рівень, приймати активну участь у роботи міського методичного об’єднання, семінарах практикумах для вчителів.

Принципи соціальної служби:

Принцип науковості – здійснення діяльності на основі досягнень сучасної психології з використанням валідних діагностичних методик, що пройшли апробацію на території України та містять вікові тестові норми;

Принцип гуманізації навчально-виховного процесу – пріоритету інтересів особистості дитини;

Принцип сенситивності – урахування вікової періодизації в розвитку певних видів психічної діяльності;

Принцип індивідуального підходу – урахування індивідуальних темпів та напрямів розвитку особистості дитини;

Принцип системності – розгляд явищ у системі навчально-виховного процесу та сукупності взаємодії суб’єктів педагогічного процесу.

Довідник контактів організацій і установ, що надають допомогу в умовах воєнного стану

Як батькам убезпечити своїх дітей від можливих загроз їх життю та здоров’ю під час війни

Як захистити дитину від сексуального насильства

Як підтримати дитину, коли вона переживає втрату близької людини

Відповіді на ці та більше запитань ви можете знайти у ПАМ‘ЯТЦІ, розробленій ВООЗ, ЮНІСЕФ, УНП ООН, «Parenting for Lifelong Health», «Global Partnership to End Violence», «Світ без сиріт».

Дотримання цих простих порад допоможе батькам та опікунам зберегти дітей у безпеці під час кризових подій і запобігти торгівлі та сексуальному насильству