Нова українська школа

ДІТИ ЧЕКАЮТЬ НА ЗМІНИ

В Україні з 01 вересня 2018 року всі українські школи розпочнуть працювати за новим Законом України про освіту, підписаний президентом України Петром Порошенко 05 вересня 2017 року за №2145-VІІІ, який зупинить негативні тенденції, перетворить українську школу на важіль соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності України. Це довготермінова реформа, яка розпочалась вже зараз. Так, в 2017-2018 навчальному році 100 шкіл працює за Новим державним стандартом початкової освіти. План упровадження передбачає наступність дій і відповідне ресурсне забезпечення на кожному етапі, а також враховує загальний контекст суспільних змін.

Новини НУШ: веб-ресурс "Нова українська школа"

Структура нової української школи:

І. Початкова школа: 1, 2, 3, 4 класи – 4 роки;

ІІ. Базова середня школа (гімназія): 5, 6, 7, 8, 9 класи – 5 років;

ІІІ. Профільна середня школа (академічного спрямування – академічний ліцей, професійного спрямування – професійний ліцей) : 10, 11, 12 класи – 3 роки.

Ключові компетентності нової української школи:

Спілкування державною ( і рідною у разі відмінності) мовами;

Спілкування іноземними мовами;

Математична грамотність;

Компетентності в природничих науках і технологіях;

Інформаційно-цифрова компетентність;

Уміння вчитися впродовж життя;

Соціальні і громадянські компетентності;

Підприємливість;

Загальнокультурна грамотність;

Екологічна грамотність і здорове життя.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»

Закон України Про освіту

Держстандарт для початкової школи

План підготовки Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 ЧМР ЧО до роботи за новими Державними стандартами початкової загальної середньої освіти

Закон України "Про повну загальну середню освіту"

Наказ МОН України від 13.07.2017 року №1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня»

Оцінювання в 1-4 класах НУШ Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 №813 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти"

Оцінювання НУШ 5-6 класи

Випускники нової школи:

ОСВІЧЕНІ УКРАЇНЦІ

Всебічно розвинені, відповідальні громадяни та патріоти, здатні до ризику та інновацій, - ось хто поведе українську економіку вперед у XXI сторіччі.

ОСОБИСТІСТЬ

Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення.

ПАТРІОТ

Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини.

ІННОВАТОР

Інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.