Правила прийому до школи

Відповідно до ст.18. П.2. Закону України «Про загальну середню освіту» зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

Відповідно до ст. 13. п.1. цього ж Закону кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Відповідно до ст.12. п.4. Закону України «Про освіту» початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Дітям, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Відповідно до ст.12. п.5. цього ж Закону, особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником. Особливості здобуття такими особами повної загальної середньої освіти визначається спеціальним законом.

Жодних вступних екзаменів. співбесід, додаткових умов та обов'язкових благодійних внесків школа не проводить та не вимагає.